Психолошко саветовање

У организационим јединицама МО и ВС у којима постоји психолог, психолошку подршку и саветовање пружају психолози тих јединица. Непосредно претпостављене старешине обавестиће припаднике свог састава о могућности и начинима добијања психолошке подршке, уколико они за тим имају потребе.

За припаднике МО и ВС који у својим организационим јединицама немају психолога, психолошку подршку пружаће психолози Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе, у оквиру Психолошког саветовалишта. Заказивање термина у саветовалишту врши се позивом на број телефона 011/3203-331 (локал 32-331) или слањем дописа на адресу електронске поште psiholog@mod.gov.rs, радним данима од 8.00 – 14.00 часова.


Кол центри за психолошку подршку током пандемије

Психолошку подршку припадници МО и ВС који се налазе у изолацији, самоизолацији и на лечењу због последица изазваних инфекцијом вирусом COVID-19 могу затражити на следећи начин:

У организацијским јединицама МО и ВС у којима постоји психолог, психолошку подршку пружаће психолози тих јединица путем телефона лицима из свог састава.

За припаднике МО и ВС који у својим организацијским јединицама немају психолога, психолошку подршку пружаће психолози Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе, на броју телефона 011/3203-331 (локал 32-331) или мобилни телефон број 064/8874-650, као и слањем дописа на адресу електронске поште psiholog@mod.gov.rs, радним данима од 8.00 – 14.00 часова.


Националне линије за психолошку подршку током пандемије

Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима је: 0800 309 309.

Посебни телефони Института за ментално здравље: 063 7298260 (за младе и родитеље деце до 18 година) и 063 1751150 (за особе старије од 18 година).


Националне СОС линије у оквиру Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“

Национална СОС линија за превенцију самоубиства: број телефона: 0800-309-309, опција 1, доступан 24ч / 7 дана недељно.

Национална линија за психосоцијалну подршку у условима епидемије COVID-19: број телефона: 0800-309-309, опција 2, доступан 24ч / 7 дана недељно.


Насиље у породици

Пријава насиља у породици: број телефона: 0800-100-600, 24 часа дневно.

Аутономни женски центар: Психосоцијална и правна помоћ за жене које су преживеле насиље: број телефона: 0800-100-007.