Брига о менталном здрављу
Решавање проблема и управљање конфликтима у тимском раду

Решавање проблема и управљање конфликтима у тимском раду

Зашто управљање конфликтима? Зар не желимо да елимишемо конфликте? 

Детаљније
Лидерство

Лидерство

Постоји ли разлика између лидера и шефа? Свакако да постоји.

Детаљније
Психолошка селекција у Војсци Србије

Психолошка селекција у Војсци Србије

Психолошка селекција једна је од првих активности у историји психологије као примењене науке и у пракси се први пут спроводи у америчкој војсци још у Првом ...

Детаљније
Историјски преглед развоја психологије у војсци Србије

Историјски преглед развоја психологије у војсци Србије

Војна психологија у Србији има традицију дугу седам деценија. Прве организационе целине у којима су радили војни психолози биле су у војном здравству, на ...

Детаљније
Самоубиство: Да ли сте знали да...?

Самоубиство: Да ли сте знали да...?

Да ли сте склони суициду?
Знате ли некога ко јесте?
Шта радити у тој ситуацији?!

Детаљније
Професионална селекција

Професионална селекција

Психолошка селекција представља поступак у којем се из веће групе кандидата за неки посао бирају они који су најпогоднији по својим психолошким карактеристкама. ...

Детаљније
Каријерно вођење и саветовање

Каријерно вођење и саветовање

Данашњи свет се, према мишљењу аналитичара, налази у процесу транзиције из индустријске ере у информациону и комуникациону еру, често означаваном као ...

Детаљније
Брига о себи и ментално здравље

Брига о себи и ментално здравље

Ментално здравље одавно не посматрамо само као одсуство менталног поремећаја. Према дефиницији Светске здравствене организације, ментално здравље је стање ...

Детаљније
Војна психологија

Војна психологија

Војна психологија примењује психолошке теорије и резултате емпиријских истраживања у сврху разумевања понашања људи и утицаја на припаднике војске и на снаге ...

Детаљније
Психолошка прва помоћ и самопомоћ у кризним ситуацијама

Психолошка прва помоћ и самопомоћ у кризним ситуацијама

 Кратак водич за жртве природних катастрофа, несрећа и других кризних ситуација

Детаљније