Контакт

Одељење за развој психолошке делатности
Управа за кадрове
Сектор за људске ресурсе
Министарство одбране Републике Србије

Адреса: Кнеза Милоша 33, Београд
Тел. 011/3203-331 (локал 32-331)
Моб. 064/8874-650
Е-пошта: psiholog@mod.gov.rs