ПСИХОЛОГИЈА МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА НА РАДУ

област психологије рада која проучава интерперсоналне односе запослених, чиниоце који их условљавају и последице на радни учинак, са циљем да их унапреди. Најповољнију друштвену климу у радној групи обезбеђују демократски стил руковођења и кооперација: мање је међуљудских конфликата, апсентизма, флуктуације, незадовољства послом, а мотивација за рад и радна ефикасност су високи. На међуљудске односе позитивно утичу и повољни физички услови и безбедност на раду (оптимално осветљење, температура, одсуство буке и штетних материја и сл.), праведно и добро оцењивање и награђивање запослених.