КОМПЕТЕНЦИЈА

Представља скуп знања, вештина, црта личности и способности које поседује нека особа, а који обликују понашање те особе и воде постизању очекиваних резултата на радном месту. То значи да се свака компетенција на радном месту испољава кроз одређена пожељна понашања, која су резултат скупа знања, вештина, црта личности и способности које одређена особа поседује.