ПСИХОЛОГИЈА

 гр. psihe (душа) и logos (наука), представља скуп емпиријских научних дисциплина које проучавају психичке процесе, особине, структуре и динамику понашања јединке и групе, услове њиховог настанка и развоја. До 1879. године, када је основана прва психолошка лабораторија у Лајпцигу, проблеми односа душа-тело, емоције, ум, темперамент, основни мотиви људског понашања и сличне теме биле су предмет филозофских и теолошких разматрања. Психологија се дели на теоријску (нпр. општа, развојна, социјална) и примењену психологију (нпр. педагошка, клиничка, индустријска, војна).