Четврти Стручни скуп војних психолога

 


- Идуће године биће седам деценија како су психолози у систему одбране носиоци обухватне психолошке превенције и селекције кадра. Последње три деценије, пак, представљају важан ослонац и незаобилазни члан тима сваког команданта, посебно када су потребне процене за ангажовање људства на различитим задацима, њихова психолошка припрема и превенција неприлагођеног понашања у војној средини, рекао је Јанковић, истичући да теме данашњег скупа, превазилажење стреса, сагледавање степена ризика и модела психолошке отпорности, представљају област рада психолога за коју у систему одбране постоји оправдана заинтересованост.
 
Јанковић је посебно указао на значај истраживачког пројекта „Адаптација у контексту радног и оперативног стреса у војно-безбедносном сектору – психосоцијални ризици и ресурси“ Института за стратегијска истраживања Министарства одбране. Према његовим речима, истраживање је веома важно из више разлога, посебно практичних. Добијени резултати примениће се ради јачања капацитета за извршавање задатака мисија војске и побољшања услова рада у јединицама, закључио је помоћник министра одбране за људске ресурсе.Mногобројне активности психолога у Министарству одбране и Војсци Србије током последње три године представила је Нада Марковић, начелница Одељења за развој психолошке делатности у Министарству одбране, која је више говорила о статусу и каријерном развоју психолога, унапређeњу психолошке процене у војсци, омогућене развојем нових психолошких тестова и обуком психолога, унапређењу психолошке превенције у Министарству одбране и Војсци,  кризним интервенцијама, реализованим научно-истраживачким пројектима и сарадњи са Одсеком за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, о сарадњи са иностраним армијама, посебно Данске, Немачке, Италије, Словеније и Уједињеног Kраљевства.
 
О активностима психолога у Војсци Србије говорио је мајор Вук Вујовић истичући да се недовољан број војних психолога, од којих је више од половине у шестој деценији живота, теренски услови рада и многобројни задаци, одражавају на резултате који увек могу и треба да буду бољи.
 
Професор др Весна Гаврилов Јанковић и доцент др Вељко Јовановић са Филозофског факултета у Новом Саду говорили су о моделима и механизмима психолошке отпорности на стрес и протективним факторима, а после дискусије, одржана је и скупштина Секције војних психолога.