Учешће војних психолога на 67. Конгресу психолога Србије

67. Конгрес психолога Србије одржан је од  22. до 25. маја 2019. године на Златибору. Главна тема скупа била је Психологија у новом добу - изазови (ре)хуманизације.


У програму овогодишњег Конгреса, поред пленарних предавања, било је мноштво тема и радова из различитих области психолошких наука - клиничке психологије, психологије образовања, организационе психологије, заштите менталног здравља, психотерапије.

Психолози запослени у војсци организовали су округли сто „Психологија у служби српског војника - пракса и изазови“. Ратна искуства психолога, едукација припадника војске и рад са породицама, као и нови концепти војне психологије и будућност истраживања, биле су главне теме о којима се дискутовало.  У излагањима и дискусијама учествовали су психолози Весна Вујић, Зоран Пешић, Анита Поповић, Вања Богичевић, Марија Драпшин и Андријана Влачић, и као водитељка Мирјана Вељковић.