Добро дошли на сајт „Психолошка делатност у Министарству одбране и Војсци Србије“

Психолошка служба Министарства одбранеПсихолошка делатност у Министарству одбране и Војсци Србије има традицију дугу седам деценија. Њеном развоју допринеле су генерације психолога који су се непосредно, својим радом, укључивали у испуњавање задатака и циљева система одбране, а многи од њих дали су велики допринос општем развоју психологије и психолошке струке у нашој средини. У Министарству одбране и Војсци Србије психолошка делатност се огледа у разним областима рада психолога, почев од војног здравства и ментално-хигијенских активности, преко војног школства и научних истраживања у војној психологији, до увођења психолога у војне јединице и центре за обуку војника и старешина.
 
 
Психолози у систему одбране примењују у пракси научне методе и сазнања из свих подручја војне психологије и других психолошких дисциплина и усклађују их са потребама система одбране и његових припадника. При томе се придржавају етичког кодекса психолошке струке, законом регулисаних правила и упутстава о раду и руководе се примерима добре праксе. Такође су обавезни да стално раде на професионалном усавршавању и развоју својих стручних компетенција, способности, знања и вештина.

Током живота и рада професионалних припадника Министарства одбране и Војске Србије, психолози имају врло активну улогу у пријему и праћењу сталног састава људства, у подршци командовању и управљању људским ресурсима.