Тренинг тренера за психолошку прву помоћ

На основу Меморандума о сарадњи у области психосоцијалне подршке, који су закључили Министарство одбране и Црвени крст Србије почетком 2020. године, одржана је прва обука психолога Министарства одбране и Војске Србије за тренере психолошке прве помоћи.Носилац обуке била је Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе, а Црвени крст Србије обезбедио је сертификоване предаваче и услове за реализацију едукације, која је организована од 27. до 29. октобра 2020. године. Ова едукација представља један од циљева Црвеног крста Србије - ПСИХОЛОШКА ПРВА ПОМОЋ ЗА СВЕ, јер је то важан аспект менталног здравља грађана у кризним ситуацијама, као и помагача који обезбеђују разне врсте интервенција, подршке и помоћи у кризи.
Током три дана едукација је обухватила следеће теме:
·         Кризе и реакције на кризе,
·         Психолошка прва помоћ у ванредним ситуацијама,
·         Принципи и упутства за пружање психолошке прве помоћи,
·         Психолошка прва помоћ за појединце и различите циљне групе, и
·         Превенција синдрома сагоревања, брига о себи и узајамна подршка међу пружаоцима психолошке прве помоћи.
Дванаест психолога Министарства одбране и Војске Србије добили су сертификате о завршеној обуци за тренере и оспособљени су да држе обуку из психолошке прве помоћи припадницима Министарства одбране и Војске Србије, што ће такође представљати важан део пружања психосоцијалне подршке у остваривању једне од главних мисија Војске Србије, у помагању становништву погођеном несрећама и катастрофама.