Одржан Лидерски курс развој вештина руковођења 2020

У организацији Одељења за развој психолошке делатности Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, у периоду од 10. до 24. новембра 2020. године, реализован је планирани семинар „Лидерски курс – развој вештина руковођења“.

Курс који је похађало 10 кандидата – припадника Министарства одбране,  одржан је уз све препоручене мере безбедности и заштите здравља.

Током пет радних дана, полазници курса су били у прилици да се упознају са техникама процене личног стила руковођења, процесима доношења одлука и управљања тимом, значају мотивације у развоју запослених, краткорочним и дугорочним техникама управљања стресом, управљања конфликтима и управљања променама.

Полазници обуке били су у могућности, да кроз примену различитих наставних метода –  индивидуалних и групних практичних вежби, радионичарског рада, различитих врста упитника и скала, и дискусије - унапреде своје вештине руковођења.

Последњег дана, полазницима су уручени сертификати о завршеном курсу.