Звонимир ЏамоњаБиографија
 
Звонимир Џамоња  рођен је 23.03.1933. године у Загребу. Основну и средњу школу је похађао у Загребу, Београду, Ваљеву и Сарајеву. Завршио је Санитетску официрску школу у Словенији и у активну војну службу ступа 1951. године. Дипломирао је психологију 1960. године у Београду, а докторску дисертацију одбранио је у Загребу 1976. године.
 
Рад у војној оргнизацији започео је 1957. године као лекарски помоћник психолога у Одељењу за примењену психологију и менталну хигијену ВМА, већ 1962. године постао је начелник Одсека за проучавање радних места Института за примењену психологију и менталну хигијену ВМА, од 1965. године је психолог у Одсеку за класификацију и селекцију Института за примењену психологију и менталну хигијену ВМА, 1970. године постао је  начелник Одсека за конструкцију и стандардизацију психолошких тестова Одељења за психолошку класификацију и селекцију људства за потребе ЈНА Центра за андрагошка, психолошка и социолошка истраживања у ЈНА (ЦАПСИ), од 1974. године помоћник начелника Одељења за психолошку класификацију и селекцију људства за потребе ЈНА Центра за андрагошка, психолошка и социолошка истраживања у ЈНА.
 
Начелник Одељења за психологију ВМА постаје 1979. године, а начелник Одељења за војну психологију Завода за превентивну медицину ВМА 1983. године. Активна војна служба му престаје 1990. године.
 
Цео свој радни век посветио је развоју психологије, посебно војне психологије. Пројекти којима је руководио имали су за циљеве сагледавање великог броја психолошких, социолошких, медицинских фактора важних за регрутну популацију и захватали су узорке испитаника из свих република тадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ).
 
Био је истакнути представник истраживачке школе Косте Момировића. Из радионице ове школе су настали бројни психолошки инструменти који су и данас незаменљив алат психолога практичара, а најмасовније се употребљавају КОГ-3, КОН-6 и последљи у низу је тест социјализације Скала Ф, који је изашао у сарадњи са Одељењем за професионалну оријентацију Националне службе за запошљавање.
 
Један је од оснивача Института за примењену психологију и менталну хигијену Војномедицинске академије, као и један од оснивача Центра за примењену психологију Друштва Психолога Србије.
 
Заслужан је за изучавање предмета војне психологије на Филозофским факултетима Универзитета у Србији. Био је ангажован за предавача Војне психологије на Групи за психологију Филозофског факултета у Нишу у периоду од 1979. до 1987. године. Овај предмет предавао је једно време и на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Новом Саду као изборни предмет. На Групи за Физичко васпитање на Филозофском факултету предавао је Психологију спорта од 1980. до 1992. године када је отишао у пензију.
 
Преминуо је у 73. години.
 
Пуковник др Звонимир Џамоња припада плејади психолога који су обележили другу половину 20. века српске и југословенске психологије.
 
             
 
Библиографија
 
Извод из библиографије:
Џамоња, З., (1976), Деловање неких егзогених чинилаца на ниво, структуру и организацију фактора који судјелују у процесу пријема, декодирања и трансформације информација. (необјављена докторска дисертација), Свеучилиште у Загребу, Факултет за физичку културу.
 
Психолошки инструменти:
 • Момировић, К., Радовановић,Д., Хорга,С., Волф, Б.,  Мејовшек, М., Игњатовић, И.,
 • Џамоња, З., (1972), Тест Делта 1, Извештај ПСИ/КОН6, Института за кинезиологију ФФК, Загреб: Савет за знанствено истраживачки рад СХР.
 • Момировић, К., Игњатовић, И., Радовановић, Д., Мејовшек, М., Хорга, С., Џамоња, З., Волф, Б. (1972), Тест Делта 2- Извештај ПСИ/КОН6, Института за кинезиологију ФФК, Загреб: Савет за знанствено истраживачки рад СХР.
 • Момировић, К., Игњатовић, И., Радовановић, Д., Хорга, С., Мејовшек, М., Хрњица, С.,
 • Џамоња, З., Волф, Б. (1973), Структура индикатора психопатских и аспцијалних облика
 • Понашања, Институт за кинезиологију ФФК, Загреб: Савет за знанствено истраживачки рад СХР.
 • Момировић, К., Волф, Б., Џамоња, З., (1992), Кибернетичка батерија конативних тестова, Београд: Центар за примењену психологију.
 • Волф, Б., Момировић, К., Џамоња, З, (1992), КОГ 3: Батерија тестова интелигенције,
 • Београд: Центар за примењену психологију.
 • Момировић, К., Волф, Б., Џамоња, З., (1992), КОН 6: Кибернетичка батерија конативних
 • тестова. Београд: Центар за примењену психологију.
 • Момировић, К., Џамоња, З., Хошек, А., Џамоња Игњатовић, Т., (2004), Батерија Тестова социјализације, Београд: Национална служба за запосљавање.
 • Момировић, К., Џамоња, З., Џамоња Игњатовић, Т., (2018), Социо 4- Батерија упитника
 • Социјалне прилагођености за адолесценте, Београд: Центар за примењену психологију.
 
Студије:
 • Мрмак, И., Момировић, К., Џамоња, З., Вукомановић, С., Волф, Б., Шталец, Ј., (1971), Класификација и селекција регрута ЈНА (1800 страна), Београд, Центар за андрагошка-психолошка и социолошка истраживања у ЈНА. 
 • Момировић, К., Џамоња, З., Хошек, А., Волф, Б., Гредељ, М., (1981), Структура антрополошких димензија војника ЈНА, (1114 страна), Београд: Војномедицинска академија.
 • Џамоња, З. и сарадници (1984), Психолошке карактеристике жена и њихов утицај на
 • обављање војничких дужности (студија), Војномедицинска академија, Одељење за војну
 • психологију, ЗПМ, Београд.
 • Боснар К., Џамоња З., Гредељ, М., Хорга, С., Хошек, А., Игњатовић, И., Кнежевић З., Куленовић, А., Момировић, К., Прот, Ф., Волф, Б., Заревски, П., (1986), Конструкција и евалуација тестова за процену личности на основу интеракционистичког модела (264 страна), Београд, ВМА, Загреб, Факултет за физичку културу.
 • Џамоња, З., (1988), Утицај психолошких, социолошких и физичких карактеристика на
 • успешност обуке и васпитања војника у ЈНА, Београд, Институт за стратегијска
 • истраживања.
 • Џамоња,З., Момировић, К., Волф, Б. (1991), Утицај психофизичких карактеристика
 • регрута на успешност обуке војника у ЈНА (емпиријска студија), „Систем васпитања и   
 • образовања оружаних снага СФРЈ”, Београд: Центар високих војних школа ОС „Маршал
 • Тито”, (206 страна).
 
Чланци:
 • Џамоња, З., Волф, Б., Момировић, К., Хорга, С., Мејовшек, М., (1973), „Прилог познавању димензионалности когнитивних тестова“, Психологија, бр.3-4,стр. 53-65.
 • Момировић, К., Игњатовић, И., Радовановић, Д., Хорга, С., Мејовшек, М., Хрњица, С., Џамоња, З., Волф, Б. (1975), „Структура индикатора оралне агресивности“, Психологија, VIII, 3-4. Београд
 • Радовановић, Д., Момировић,К., Волф, Б., Џамоња, З., (1992), „Тест психопатске агресивности СИГМА 1“, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 21, 1-2, Београд, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 201-205.
 
Научна саопштења:
 • Момировић. К., Шипка, П., Волф, Б, Џамоња, З. (1978), Прилог формирању једног кибернетичког модела когнитивних способности, VI конгрес психолога Југославије, Сарајево.