Петар Костић


 
Биографија
 
Петар Костић рођен је 06.01.1949. године у околини Златибора, у селу Семегњеву. Основну школу је завршио у селу Семегњеву и ковинском Гају а гимназију у Ковину, у првој генерацији као војни стипендиста. Војну академију копнене војске је завршио 1972. године у 25. класи, смер пешадије.
 
Био је командир пешадијског вода и чете у трупи, гарнизон Смедеревска Паланка у периоду од 1972. до 1978. и за то време је ванредно студирао психологију. Дипломирао је 1978. године на Филозофском факултету у Београду након чега је примљен на Војну академију, на радно место психолога и асистента професору др Љуби Касагићу на предмету војна психологија. Бавећи се проблемима и предметом истраживања војне психологије, магистрирао је 1984. на Филозофском факултету у Београду и докторирао 1990. године на Филозофском факултету у Сарајеву. Након докторирања, биран је у звање ванредни и редовни професор психологије на Војној академији на предмету војна психологија.
 
Добровољно се пријавио за учешће у рату и био је на четири ратишта (Вуковар, Книн, аеродром Задар, Свети Рок) између 1991. и 1992. године.
 
Како би постао компетентнији у селекцији људства, укључујући и специјалне јединице Војске Србије, пријавио се на падобранску обуку и курс преживљавања које је успешно завршио у 63. падобранској бригади 1995. године.
 
На Космету је био у два наврата, добровољно. Први пут као истраживач у петочланом истраживачком тиму Института за ратну вештину 1988. године а други пут, заједно са свим наставницима Војне академије, током НАТО агресије. Као психолог, распоређен је у 175. бригаду Приштинског корпуса (од 24.03. до 26.06.1999). Тиме каже да је „заокружио врх својих емпиријских знања“ и потом је написао уџбеник „Психологија борбених јединица (трупна психологија)“, издавач Новинско издавачки центар „Војска“, 2000.год. Београд“. За та два службовања „награђен“ је чином пуковника, на предлог војника његове ратне јединице, 1999. године.
 
Обављао је дужност начелника психолошке службе Генералштаба Војске Југославије.
 
У пензију је отишао 2004. године, по сопственом захтеву. На крају каријере војног психолога рекао је: „Уверен сам да су за звање војног психолога неопходне две дипломе: а) дипломирани психолог (студијско-интелектуална) и б) „дипломирани војник“ (животно-емоционална)“.
 
Добитник је награде за животно дело „Живорад Жижа Васић” за допринос у области психологије.
 
Предавао је војну психологију на Војној академији а био је и универзитетски професор у области мерење у психологији на Филозофском факултету у Нишу, приватним факултетима „Острог“, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту универзитета „Сингидунум“ и у Вишој школи за примењену психологију у Београду. Предавао је и у Суботици, Панчеву и Бијељини а од 2005/2006. Школске године је био у сталном радном односу са Филозофским факултетом у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 
Објавио је преко 350 радова (укључујући јавне наступе, уџбенике и књиге). Највећу пажњу стручне јавности изазвала је студија написана током сарадње са академиком Драгославом Михаиловићем, књижевником и голооточким сужњем. Ова студија је била повод за две ТВ емисије РТС ( http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/rts-1/2689392/profesionalci.html).
 
 
Својим студентима био више од професора. О томе сведоче позиви за кумства бивших студената као и филм који су снимили његови студенти као опроштајни поклон за одлазак у пензију  (http://youtu.be/mjtH0ygdKgg).
 
 
До краја свог живота истраживао је и писао. Преминуо је 29.01.2019. године у Београду у 70. години.  
 
 
Издвајамо:
Писмо ћерке Александре која је испричала животни пут свог оца из породичне перспективе, кроз које се види какав је Петар био човек и колико су га људи које је познавао и подучавао ценили и поштовали.
 
Писмо – ТАТА
 

Библиографија
 
Нека од његових најзначајнијих дела која се баве војном тематиком:
 •  Касагић Љ, Костић П. и сарадници, (1979): Неки проблеми формирања и деловања питомачких колектива, (Монографија), ЦВВШ КоВ ЈНА, с.1-128, Београд
 • Касагић Љ, Костић П, Пајевић Д, (1980): Методски приручник за вежбе из Војне психологије, с.1-214, ЦВВШ ЈНА, Војна академија, Београд
 • Костић П, Пајевић Д, (1981): Тест мотивације за војни позив (МО-4) као селекционо средство, Сажеци и приопћења 7. конгреса психолога СФРЈ, Загреб, с.81
 • Костић П, (1983): Неки утицаји питомачког колектива на изворне црте личности сопствених чланова, "Зборник радова ВА КоВ" бр. 9, Београд.
 • Костић П, (1984): Особине личности официра неких савремених армија, "Зборник радова Војне академије", број 10, с.219-243, ВА КоВ, Београд.
 • Костић П, (1984): Утицај особина личности на успешно обављање руководећих улога у војном колективу, магистарски рад, с.1-298, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 • Костић П, (1984): Селекција кандидата из грађанства за питомце ВА КоВ, строго поверљив технички извештај, бр. 376-2/83, ВА КоВ, интерно, није за објављивање.
 • Костић П, Миловановић Р, (1987): Валидација селекционих батерија за средње војне школе и војне академије, "Ратна теорија и пракса", број 3, с.147-185, Београд.
 • Костић П, (1987): Осипање питомаца са школовања у Војној академији копнене војске, "Билтен Гш ОС СФРЈ", број 59, с.39- 68, Београд.
 • Костић П (1988): Нови уџбеник војне психологије, Приказ уџбеника Арнаутовић Д, Касагић Љ. и Пајевић Д, Психолошке новине, Јун
 • Костић П, Даљевић М, (1988): Протокол и упутство за вођење листе праћења развоја питомаца-ученика, Монографија "Центра високих војних школа КоВ ЈНА - ВА КоВ", с.1-15, Београд.
 • Костић П, (1989): Личност и понашање у армијској средини, ВА КоВ, скрипте за предмет "Рад са људима у ОС", лекција, с.1-31, Београд.
 • Костић П, (1989): Методологија предвиђања успешности у школовању кандидата за рад у милицији, РСУП СР Србије (Управа за кадрове и радне односе, 04 број;151-17/1-89) двоструко рецензирана монографија на Одељењу за психологију БУ, проф. др. Кузмановић Б, и проф.др. Ковачевић П, није за објављивање, с.1- 40+28, Београд
 • Костић П, (1989): Селекција људства и прилагоност појединца захтевима војне организације, докторска теза, с.1-230+34, Филозофски факултет, Сарајево.
 • Костић П, (1990): Формирања ефикасног војног колектива, "Војно-политички информатор", број 9, с.33-44, Београд.
 • Костић П, (1991): Систем ментално-хигијенске заштите питомаца ВА КоВ, рецензиран стручни извештај, инт. 64-4 од 1.3.(1991. год. ВА КоВ, Београд.
 • Костић П, Косановић Б, (1991): Методологија обраде психолошких података на рачунару (ИПП), СКРИПТА намењена наставницима војних школа, истраживчима из области друштвених наука и полазницима курсева, с.1-126, ЦВВШ ОС "Маршал Тито", Београд
 • Касагић Љ, Костић П, (1992): Психологија за војног старешину, с.1-198, ЦВВШ ОС "Маршал Тито", Београд, стр.1-196
 • Костић П, (1992): Психолошки и психијатријски чиниоци губитака и попуне људства у борбеним дејствима копнене војске, научно-истраживачка монографија, ЦВВШ ОС "Маршал Тито" - ВА КоВ, с.1-89, Београд
 • Костић П, (1992): Тест способности за учење као ситуациони тест у школској селекцији кандидата, Психологија, број 1-2, с.128-144, Београд.
 • Костић П, (1992): Шта покреће или слаби мотивацију за борбу, "Информатор", бр. 9-10, с.157-172, Београд.
 • Костић П, (1992): Психолошке последице рата, Психолошке новине, децембар, Београд
 • Костић П, (1992): Психолошко разматрање етике у рату, Ауторизовано излагање на скупу "Деонтологија лекара у грађанском рату, 18.11. 1992, Вуковар, РСК.
 • Костић П, (1992): Чему води институционализација психолошке заштите дезертера?, "Психолошке новине", с.4, Јануар-Фебруар, Београд
 • Костић П, (1993): Психолошка помоћ ратним инвалидима (Војнопсихолошки аспект проблема), Ауторизовано излагање на скупу лекара и психолога у Заводу за параплегију 05.02.1993, Сланкамен
 • Милојевић С, и Костић П. (1993. Саслушавање ратних заробљеника, "Савремени проблеми ратне вештине", бр. 33, Београд.
 • Костић П, Милојевић С, (1993): Психолошке основе борбене обуке, "Савремени проблеми ратне вештине", бр. 32, Београд.
 • Костић П, Милојевић С, (1993): Психолошка служба Бундесвера, "Савремени проблеми ратне вештине", бр. 34, Београд.
 • Костић П, (1993): Понашање човека у борби, Група аутора: "Морал војске", ст. 108-129. Гш ВЈ Управа за информисање и морал, Београд
 • Костић П, (1993): Колективна и лична припрема за рат и прву борбу, "Савремени проблеми ране вештине", бр. 29, с.27-59, Београд.
 • Костић П, (1994): Психолошке основе војне дисциплине,"Нови гласник", година 2, број 2, с.17-29, Београд
 • Костић П, (1994): Костур у чизмама, Војно-психолошки приказ књиге Б. Поточана "Азбучник у камену", Психолошке новине, јун, Београд
 • Костић П,(1994): Ратно искуство и мењање понашања ратних ветерана, "Психологија", Број 1-2, с.97-109, Београд
 • Костић П, (1994): Понашање човека у борби, Предавање старешинама ВП 9858, Батајница
 • Костић П,(1995): Психолошки чиниоци самоубистава у Војсци Југославије, два предавања у ИШЦ Обреновац
 • Костић П,(1996): Психологија за контролоре летења, Уџбеник за полазнике инструкторских курсева, Савезна управа за контролу летења, Београд, страна 1-175.
 • Костић П, Љиљана Пантелић, Бељић Драгана, Татјана Стефановић-Станојевић Данијела Јеленковић (1996): Покушај прогнозе и превенције самоубистава у Војсци Југославије, ГШ ВЈ, Управа за информисање, Београд, страна 1 - 27
 • Костић П, (1996): Приручник за психологе у Војсци Југославије (очување менталног здравља војника у миру и превенција поремећаја у рату), Монографија је верификована у Наставној управи, Управи за информисање и Војној академији ВЈ, предложена за објављивање, страна 4 - 106
 • Костић П. Даљевић М, (1996): Доминантни фактори селекције и мотивације борбених пилота, "Нови гласник", година 4, број 5, с.55-69, Београд
 • Костић П. у сарадњи са психолозима из трупе и војних школа (1997): Модернизација методологије рада психолога у трупи и војним школама: -прва фаза: Стандардизација, модификација и баждарење тестова за војну популацију: BIG FIVE, 16PF(А+B), ЕPQ-103 и ПНЕЛ, Војна батерија тестова, ГШ ВЈ, интерно издање, Београд
 • Костић П. (1997): Теорија, пракса, инструмент и рачунарски програм за процену борбене мотивације појединца, Технички извештај, с. пов. бр. 277-1 од 29.12.1997, Војна Академија ВЈ, Београд
 • Костић П, (1997): Предлог система и стратегије развоја психолошке службе у Војсци Југославије, СИМВОН, Центар војних школа ВЈ, Београд, Зборник резимеа, с.12, у Војна наука и војна доктрина, Институт за војно стратегијска истраживања, Београд, с.641-659,
 • Костић П. (1997): Међуљудски сукоби у војној организацији, Предавање старешинама ВП 5542, Београд, Дана 06. Новембра 1997
 • Костић П. (1997): Теорија, пракса, инструмент и рачунарски програм за процену борбене мотивације појединца, Технички извештај, с.пов. бр. 277-1 од 29.12.1997, Војна Академија ВЈ, Београд
 • Костић, П (1998): Психолошка подршка избора старешина за највише дужности у Војсци Југославије (технички извештај Институ за војностратегијска истраживања, с.1-55, Београд)
 • Костић П, (1998): Насилно испитивање и могућности одупирања, Управа безбедности Генералштаба ВЈ, Београд, стране 1-51, строго пов. бр. 104-2 од 23. Јула, 1998
 • Костић П, на основу Вотсон, П.(1998): Психолошки аспекти полицијске контроле демонстрација, Управа безбедности Генералштаба ВЈ, Београд, стране 1-11, с.пов. бр. 104-3 од 23. Јула, 1998
 • Костић П (1999): Психолошки аспекти ванредних догађаја у команди-јединици, Предавање старешинама команде Војног округа Београд, (акт инт. 14-13 КВО Београд од 02.02.1999)
 • Костић П (2000): Психологија борбених јединица, НИЦ "Војска", Београд, с.5-328
 • Костић П. (2002): Психолошка анатомија Голог отока, студија, НОВА184, Слободан Машић, Београд
 • Костић П. (2002): "Психологија рата", уредник, рецезент, стручни редактор и један од 19 преводиоца књиге Peter Watson, (1982): "Psycho-krieg (Möglichkeiten, Macht und Missbrauch der Militörpsychologie)", ECON, Duesseldorf und Wien, немачко односно "War on the Mind (The military uses and abuses of psychology)", енглеско издање, Hutchinson of London. Војна академија, Београд
 • Костић П, Данић Н, Бајић Д, Јоцић, Р., Стефановић, В., (2003): Селекција кандидата за војне академије - (Модел и прелиминарни резултати), Војна академија, Београд, добили годишњу награду за пројекат Министарства одбране
 • Костић П. (2009): Има ли војне психологије у Срба? "Психолошке новине", број 326, јун, с.3, Београд
 • Милојковић, С., Марковић, З., Костић П. (2012). Промене психичког умора студената психологије и Војне академије током трајања испита. Књига резимеа 60. Научно-стручног скупа психолога Србије, стр. 227-228
 • Костић П. (2015): Диференцијалнопсихолошки аспекти тероризма и профили личности, у група од 10 аутора Савремени тероризам, с.156-223, Јавно предузеће „Службени гласник“ и Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • Проф. др Петар Костић (21.09.2017): Признање за свеукупни допринос развоју научно-истраживачког рада, стручне и педагошке резултате, неговање научног подмлатка, Косовска Митровица
 
 

Комплетна библиографија радова, књига и предавања може се видети на јавно доступном сајту http://psihometric.com одакле су и коришћени биографски подаци за објаву на овом веб сајту.