ЛИДЕРСТВО

процес, а не само чин, у којем одређена особа утиче на понашање људи, усмеравајући их на остварење одређених циљева организације. Базира се на разумевању, предвиђању и контролисању понашања сарадника. Бити лидер не значи само бити врхунски професионалац у одређеној области, већ то значи бити лидер и у обраћању, комуницирању и понашању. Лидер мора да овлада вештинама као што су вештине комуникације, вештине вербалног и невербалног изражавања и слично.