ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛЕКЦИЈА

поступак којим се, приликом запошљавања, из одређене скупине људи одабирају они кандидати који по неким релевантним особинама највише одговарају захтевима одређене позиције. Током тог процеса примењују се различите методе и технике, које нам помажу да предвидимо колико ће кандидати бити успешни на свом радном месту.