АСЕРТИВНОСТ

изражавање сопствених мисли, осећања и уверења на директан, искрен и адекватан начин, а при томе уважавајући права других. Може се изразити у различитим ситуацијама као што су заузимање за поштовање властитих права, интереса, потреба и жеља или супротстављање неправди, као и одбијање неоправданих захтева без осећања кривице и анксиозности.