РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ

способност особе да у проблемима пред којима се налази види могућност за раст и развој. Представља капацитет за успешну адаптацију, упркос изазовима или претећим околностима, као и развој компетентности под условима који су тешки. Резилијентне особе су оне особе које не само да су се бориле са несвакидашњим стресорима, већ су заправо то доживљавале као изазов и из тога училе и стекле могућност да се даље развијају.