Унапређење вештина руковођења

У организацији Одељења за развој психолошке делатности Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, данас је започео Лидерски курс за руководиоце организационих јединица Министарства одбране, чији је циљ јачање капацитета запослених на руководећим позицијама.

Према речима предавача и тренера, психолога из Одељења за развој психолошке делатности, Мирјане Вељковић, Весне Пејчиновић и Душана Малешевића, стручно усавршавање ће се реализовати путем инструктивних семинара, кроз радионице, групне вежбе и дискусију.

– Циљ курса је унапређење постојећих и стицање нових знања о улози и задацима руководилаца, вештинама руковођења и планирања, комуникације и изградње позитивних односа са другима, али и о доношењу одлука, формирању и управљању тимовима, стресом, решавању конфликата, мотивацији запослених и потчињених, као и о управљању променама – истиче Мирјана Вељковић која, као очекивани резултат код полазника види унапређење знања и вештина неопходних за успешну реализацију задатака у свим сегментима управљања људским ресурсима.

Учесници семинара проћи ће кроз седам модула, почев од самопроцене стила руковођења, преко модела компетенција у управљању људским ресурсима, доношења одлука и управљања тимом, мотивације и развоја запослених, управљања стресом и конфликтима, до управљања променама.

Организатори лидерског курса истичу да је успешно управљање, планирање и руковођење од кључног значаја за модернизацију и професионализацију Министарства одбране и Војске Србије. У свим сегментима захтева се нови тип руководилаца-лидера који учествују у доношењу одлука, изградњи тимова, унапређивању међуљудских односа у колективима, решавању потенцијалних конфликата и суочавању са свакодневним другим изазовима.