Одржан тренинг за психологе „Интервју заснован на компетенцијама“

Одељење за развој психолошке делатности успешно је реализовало обуку за психологе у систему одбране „Интервју заснован на компетенцијама“, током септембра 2014. године.  Обуку је похађало 68 психолога подељених у пет група.

У питању је једнодневни семинар. Тренер је Мирјана Вељковић, психолог, руководилац Групе за развој и координацију психолошке делатности. Семинаром су биле обухваћене следеће теме: модел компетенција у управљању људским ресурсима, шта су компетенције и како се мере, искуства из домаће и стране праксе у коришћењу модела компетенција, коришћење компетенција у центрима за процену - assessment центрима, групне вежбе, СТАР техника, интервју заснован на компетенцијама, практична вежба вођења интервјуа.

Обука је реализована у виду радионице, интерактивним приступом и дискусијама у циљу размене искустава. Управо тим сегментима обуке учесници су били највише задовољни, истичући добру организацију као и потребу чешћег окупљања ради размене искустава.
Договорено је да се наставе обуке из области селекције на бази компетенција реализацијом обуке за асесмент центар као методу процене у психолошкој селекцији, која је планирана за 2015. годину.