Основана Секција војних психолога при Друштву психолога Србије

На седници Извршног одбора Друштва психолога Србије, одржаној 26. децембра 2014. године у 12 часова, званично је формирана Секција војних психолога. Верификована су документа о оснивању секције, донета на Оснивачкој скупштини, одржаној 10. децембра 2014. године у Дому војске, на стручном скупу психолога Министарства одбране и Војске Србије, у организацији Одељења за развој психолошке делатности Сектора за људске ресурсе МО.

Једна од посебних активности у оквиру стручног скупа било је и одржавање Оснивачке Скупштине Секције војних психолога. Претходне иницијативе да се оснује секција нису биле остварене, иако одавно постоји потреба да се на тај начин допринесе афирмацији рада војних психолога у стручној јавности и њиховом активнијем учешћу у раду ДПС, као наше једине струковне организације.

Иницијативу Одељења за развој психолошке делатности представио је скупу психолог Душан Малешевић. Гласањем присутних за чланове радног председништва Оснивачке скупштине изабрани су др Драгана Аралгић и Зоран Пешић, а за председника Нада Марковић, начелник Одељења, која је упознала колеге са Нацртом правилника о организаицји и раду секције. Оснивачкој скупштини присуствовало је више од 50 психолога из система одбране, који су подржали оснивање секције и предложили будуће чланове Извршног одбора.

У Извршни одбор Секције војних психолога изабрани су:
• др Драгана Аларгић,
• Мирјана Вељковић,
• Весна Вујић,
• мр Анита Ђорђевић,
• Верица Ђорђевић,
• Горан Кличковић,
• Инес Миладиновић,
• Љиљана Савић,
• мр Ирена Селимбеговић.

За председницу Извршног одбора Секције војних психолога изабрана је Мирјана Вељковић, из Одељења за развој психолошке делатности МО. Једна од првих активности новоформиране секције биће израда Плана и програма рада Секције војних психолога у 2015. години и припрема за учешће на годишњем научно-стручном скупу „Сабор психолога“, чија је тема „Професионализација“ веома актуелна у нашој војној организацији.