План рада секције војних психолога за 2015. годину

 АМБИЦИОЗНО У 2015. ГОДИНИ

У четвртак, 15. јануара 2015. године одржана је прва седница Извршног одбора Секције војних психолога, у просторијама Одељења за развој психолошке делатности. 

У атмосфери задовољства због формирања Секције и великих очекивања од почетка рада на већој афирмацији војне психологије, донет је амбициозан план рада за прву годину званичног рада Секције војних психолога.

Планиране су следеће активности:
 
 1. Учешће на Сабору психолога Србије (округли сто о војној психологији, представљање Секције)
 2. Састанци Скупштине Секције три пута годишње (у марту, на Сабору у јуну и октобру)
 3. Прикупљање података о објављеним научним радовима из области војне психологије, као и других области психологије, којима се баве запослени психолози у систему одбране
 4. Израда базе резимеа објављених радова и научних истраживања из војне психологије
 5. Континуирано информисање јавности о актуелностима и релевантним психолошким темама путем веб сајта МО
 6. Повезивање са релевантним европским асоцијацијама војних психолога, посећивање годишњих скупова, конференција
 7. Континуирана едукација психолога у систему, на организационом и личном плану
 8. Размена информација о изменама законске регулативе, објављеним књигама, скуповима, конференцијама
 9. Иницијатива за унапређење менторског рада са младим колегама који почињу каријеру у ВС и МО
 10. Подстицање стручних консултација психолога унутар система одбране у циљу размене искустава, примера добре праксе, саветовања
 11. Иницијатива за израду историјата војне психологије у Србији
 12. Разно.
На седници је предложена и прихваћена иницијатива да Друштво психолога Србије буде носилац координације рада психолога у психолошким интервенцијама у кризним, ванредним ситуацијама. Иницијатива је настала као резултат анализе тешкоћа у координацији рада психолога у недавној кризи изазваној мајским поплавама у Србији 2014. године. Такође, покренута је иницијатива да се на нивоу војне организације иницира израда програма за психолошке интервенције у сличним ванредним ситуацијама.  

План рада Секције за 2015. годину једногласно је прихваћен. Такође су договорени технички детаљи рада Секције – израда печата и штамбиља, као и процедура приступања Секцији војних психолога, о којој ће психолози запослени у систему одбране ускоро бити детаљно информисани.