Стручни скуп психолога МО и ВС


Други стручни скуп психолога Министарства одбране и Војске Србије у организацији Одељења за развој психолошке делатности Сектора за људске ресурсе Министарства одбране,  који је одржан 26. марта 2015. године у Дому Војске Србије, посвећен је акционом плану рада војних психолога у наредном периоду, односно унапређењу психолошке делатности у систему одбране. Скупу је присуствовало 74 психолога Министарства одбране и Војске Србије.

После поздравне речи државног секретара у Министарству одбране Зорана Ђорђевића и госпође Маје Петровић, психолога, скуп, коме су присуствовали и в.д. помоћника министра за људске ресурсе Милош Јанковић и заступник помоћника министра за политику одбране генерал-мајор Слађан Ђорђевић, начелница Одељења за развој психолошке делатности, Нада Марковић, набројала је неколико активности којима ће војни психолози у наредном периоду дати посебан значај. Истакнуто је да психолошка делатност има важну улогу у развоју људских ресурса у систему одбране и да се стање у психолошкој делатности, затечено пре неколико година, и оно коме се тежи знатно разликују. За решавање објективних, али и субјективних проблема у раду војних психолога обезбеђена је потребна подршка и у Министарству и у Војсци.

У наредном периоду, ради побољшања квалитета и ефикасности психолошке делатности више пажње биће поклоњено усклађивању нормативних решења, професионалним стандардима рада војних психолога, планирању и координацији активности, стручном усавршавању и модернизацији методологије рада. Потребно је појачати саветодавну улогу психолога у функцији руковођења, развијати област психолошких истраживања у складу са потребама војске, унапредити рад психолога у јединицама Војске, војном школству и здравству, на пословима психолошке превенције и селекције. Војни психолог у свим тим областима деловања треба да буде афирмисан као стручњак чије знање и резултати рада користе систему одбране у целини, наглашено је на стручном скупу, на којем је организован и округли сто о психолошким базама података. Предложено је да психолошке базе података треба да буду стандардизоване, са ограниченим приступом и да служе за интерну употребу искључиво од стане надлежних психолога, како би се обезбедила максимална заштита осетљивих личних података у складу са законом. На тај начин било би истовремено осигурано чување професионалне тајне и односа поверења у складу са етичким кодексом психолошке струке.

Посебну пажњу учесника стручног скупа изазвала је радионица о интервенцијама у кризи, коју је водио Владан Беара, искусни стручњак из новосадског Центра за ратну трауму.