Курс у области лидерских вештина почео на ВМА

У организацији Одељења за развој психолошке делатности Сектора за људске ресурсе Министарства одбране 22. априла започео је Лидерски курс "Развој вештина руковођења" на Војномедицинској академији.
Обука је организована у виду психолошких радионица и намењена је руководиоцима различитих нивоа из Министарства одбране. Полазници ће од априла до јуна 2015. године имати прилику да активним методама - радом у групама, ситуационим вежбама, игром улога и скалама за самопроцену размене дилеме везане за процес руковођења и односе са запосленима, као и да стекну знања о самопроцени личних компетенција и унапређењу вештина руковођења. Интерактивним приступом у пет модула биће обрађене теме попут управљања тимом, доношења одлука, мотивације и развоја запослених, унапређења комуникације и управљања конфликтима и стресом.
Према речима предавача, руководиоца Групе за развој и координацију психолошке делатности Мирјане Вељковић дипломираног психолога, циљ курса је усавршавање запослених у области лидерских вештина неопходних у свим сегментима управљања људским ресурсима и свакодневним изазовима.