50. Интернационални симпозијум примењене војне психологије (ИАМПС 2015)

Интернационални симпозијум примењене војне психологије ове године одржао се у Лисабону у периоду од 18 – 22. маја 2015. године. Министарство одбране је први пут у дугој историји овог симпозијума имало свог представника.

Интернационални симпозијум примењене војне психологије (IAMPS) има традицију дужу од пет деценија. Окупља војне психологе из свих армија света и сваке године се кандидује друга армија као домаћин симпозијума. Овогодишњи домаћин симпозијума била је војска Португалије.
Најчешће је покривен широк спектар тема везаних за људске ресурсе. Оне укључују селекцију и класификацију, руковођење и лидерство, стрес, обуку, симулације итд.

Доминантна тема на овом симпозијуму била је у вези психолошких припрема за мировне мисије.

Симпозијум је свечано отварио председавајући IAMPS - 2015, пуковник Фернандо Круз, директор Центра за војну психологију Португалске армије.

Током радног дела симпозијума излагала су се истраживања из области заштите животне средине и утицаја на људски фактор, из области организационе мотивације, људских фактора и предоспозиција, из области стреса и процеса радно-социјалне адаптације, истраживања из области психолошких интервенција у кризним ситуацијама, катастрофама и ванредним догађајима, рад са војницима распоређеним у мировним мисијама и са члановима њихових породица. Излагали су војни психолози из Португалије, Пољске, Румуније, Бразила, Индије, Белгије, Холандије, Канаде, Чешке, Швајцарске, Италије, Финске, Хрватске, Велике Британије, Норвешке и Јужне Африке.

На симпозијуму је било представника и других армија, који нису излагали радове. Било је војних психолога из Аустрије, Немачке, Шпаније, САД и Сингапура. Укупно је било представника 24 армија.
 
Радни материјали који су коришћени у излагању у наредном периоду биће изложени на званичном сајту IAMPS 2015, одакле ће се моћи преузимати и користити за детаљнију анализу.