Успешно учешће војних психолога на 63. Научно-стручном скупу психолога Србије

Психолози Министарства одбране и Војске Србије имали су веома запажено учешће на 63. научно-стручном скупу психолога Србије, „Сабору психолога 2015.“, који је под називом „Струковни идентитет психолога и међуресорна сарадња“ одржан на Златибору, од 27 – 30. маја 2015. године.

На свечаном отварању скупа додељене су традиционалне годишње награде Друштва психолога Србије. Поред осталих, друштвено признање „Љубомир Љуба Стојић“ добила је Маја Петровић, психолог - саветник за људске ресурсе министра одбране, за изузетан допринос развоју психолошке струке у својој средини.


У оквиру округлог стола „Психолошке припреме за учешће у мултинационалним операцијама“, психолог 1. бригаде КоВ Анита Поповић представила је специфичан сет психолошких припрема за појединце и јединице Војске Србије приликом одласка у мултинационалне операције. Округли сто је привукао пажњу великог броја колега психолога, заинтересованих за домете примењене психологије. Размењена су искуства из досадашњих припрема, уз учешће психолога из Војске Црне Горе.

Симпозијум „Војна и саобраћајна психологија“ пружио је прилику мр Татјани Вишацки да успешно представи примену психологије у имплементацији родне перспективе у систему одбране.

Такође је одржан и састанак новоосноване Секције војних психолога, на којем су договорене даље активности Секције у наредном периоду. Учеснике Секције поздравио је председник Друштва психолога Србије, проф. др Иван Јерковић.

На затварању научно-стручног скупа, организатори скупа посебно су истакли допринос војних психолога у раду овогодишњег Сабора психолога Србије и високо оценили представљање могућности примене психолошких знања у војној организацији.